Users' questions

Wat is een satirische cartoon?

Wat is een satirische cartoon?

Een satire of hekeldicht is een kunstvorm waarbij vaak op humoristische wijze maatschappijkritiek of kritiek op personen wordt gegeven. De kritiek kan geleverd worden via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. Niet alle satire is uitsluitend humoristisch bedoeld.

Wat betekent satires?

sa·ti·re (de; v(m); meervoud: satiren, satires) 1hekelende voorstelling, spottend geschrift enz.

Wat is de betekenis van humor?

Humor is het vermogen om iets wat als grappig, amusant of geestig wordt ervaren aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen. Humor kan ook een aanduiding zijn van de expressie van iets komisch of grappigs in woord, daad of geschrift.

Wat is scherpe humor?

Sarcasme is een bijtende, soms gemene manier van spot. Sarcasme wordt soms gezien als humor, maar door sommige mensen ook als een persoonlijke aanval. Het woord sarcasme komt van het Griekse ‘sarkàdzoo’, wat ‘ergens vlees vanaf scheuren’ betekent.

Wat is een satire boek?

De satire is een verhaal waarin – vaak op humoristische wijze – bestaande zaken (gebeurtenissen, politieke opvattingen, sociale omstandigheden) worden bespot en aangevallen.

Wat is het verschil tussen satire en parodie?

Ze vertrekken bijvoorbeeld allebei van een bestaand gegeven: bij de satire is dat een maatschappelijk fenomeen dat bekritiseerd wordt; de parodie bespot een origineel kunstwerk. Wat satire met de werkelijkheid doet, doet parodie met een specifiek origineel.

Wat is een moraliserende houding?

Moralisme is een cultureel begrip, dat in eerste instantie duidt op de neiging tot moraliseren – dat wil zeggen, het oordelen over iets in morele termen, dat mogelijk niet moreel te beoordelen is. Een moralist ziet sommige dingen als zonder meer goed of kwaad.

Wat is situatie humor?

Vormen van Humor: situatiehumor en taalhumor. Situatiehumor is humor die we ook wel slapstick noemen. Gooi-, val- en struikeltoestanden. Personages die er belachelijk uitzien, of zich belachelijk gedragen.

Wat is het verschil tussen humor en humeur?

Het woord ‘humor’ heeft twee betekenissen. Als eerste verwijst het naar het humeur, dus de stemming van iemand en ten tweede naar de mentale waardering, zoals wat vind ik van de situatie. Een goed gevoel voor humor hebben, betekent een bepaalde situatie als humoristisch waarnemen.

Wat is zwartgallige humor?

Om de zaak helder uit te leggen en geen misverstanden de wereld in te helpen, citeren we eerst even de definitie van ‘zwartgallige, oftewel duistere humor’ volgens het onderzoek: ‘humor waarin de grappen over onderwerpen als de dood, ernstige ziektes, mismaaktheid, handicaps of tragische onderwerpen als oorlog of …

Wat zijn de drie functies van humor?

Uit het theoretisch kader is gebleken dat de functies van humor zeer variabel kunnen zijn, maar allemaal terug te brengen zijn tot de drie functies die Hay (2000) heeft opgesteld. Volgens haar zijn de functies van humor de solidariteits-, machts-, en psychologische functie.

Wat betekent Hekeldicht?

Een gedicht waarin iets ‘gehekeld’ (aangevallen) wordt; het is nauw verwant aan de satire; het belangrijkste verschil is dat de satire vrijwel altijd een humoristisch aspect heeft en het hekeldicht vrijwel nooit.