Recommendations

Wat is een geprivilegieerd document?

Wat is een geprivilegieerd document?

Diplomaten en werknemers van Internationale organisaties hebben een bijzondere status die wordt aangeduid met de term geprivilegieerde. Zij vallen niet onder de Nederlandse Vreemdelingenwet, en hebben in plaats van een verblijfsvergunning een verblijfsdocument van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat voor document is een verblijfstitel?

Iedereen die voor langere tijd in Nederland verblijft, moet in het bezit zijn van een eigen verblijfsdocument. Uit dit document moet blijken onder welke voorwaarden de vreemdeling in Nederland mag verblijven. Ook moet uit het document zijn identiteit en nationaliteit blijken.

Wat staat er in een vreemdelingendocument?

Een vreemdelingen identiteitsbewijs (W-document) is bestemd voor vreemdelingen die asiel hebben aangevraagd en nog geen (definitieve) beslissing op hun aanvraag hebben ontvangen. Met dit vreemdelingen identiteitsbewijs kunnen vreemdelingen hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen.

Wat is een verblijfsdocument AE?

Deze verblijfsvergunning “REGULIER BEPAALDE TIJD” wordt verleend aan vreemdelingen wanneer verblijf op reguliere gronden is toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld verblijf bij familie- of gezin, studie of arbeid in loondienst.

Welke soort verblijfsvergunning?

Wilt u als vreemdeling langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u meestal eerst een speciaal visum nodig om Nederland binnen te komen. Dat is de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Daarna kunt u een (tijdelijke) verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wat is een verblijfsvergunning type 1?

I: Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier Deze vergunning wordt verleend wanneer verblijf op reguliere gronden wordt toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend op basis van een verblijfsdoel, bijvoorbeeld verblijf bij familie- of gezin, studie of arbeid in loondienst.

Wat is een geldig verblijfsdocument?

Voorbeelden van een geldig verblijfsdocument zijn: een Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd. een geldige verblijfsaantekening van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Welke rechten heb je met een verblijfsvergunning?

Werken. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben.

Wat heb ik nodig voor een verblijfsvergunning?

U heeft wel een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs nodig. Ook moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor verblijf in Nederland vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Waar staat het documentnummer verblijfsvergunning type 1?

Op de voorkant van uw verblijfsvergunning: 1.

Wat is een tijdelijke verblijfsvergunning?

Met een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel mag u een beperkte tijd in Nederland blijven. Sommige verblijfsvergunningen voor een tijdelijk doel kunt u niet verlengen. U kunt ook niet een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Is een verblijfsdocument een geldig identiteitsbewijs?

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de EU of Noorwegen, Liechtenstein of IJsland en woont u permanent in Nederland? Dan kunt u zich identificeren met een geldig Nederlands vreemdelingendocument (verblijfsdocument).